Vi hjälper dig genom livets alla skeden

Din juristbyrå i Hälsingland

Arvskifte

Vi hjälper dig med arvskiftet

Ett arvskifte innebär att tillgångarna efter en person som avlidit fördelas mellan de som ska ärva. Det är en process som många gånger kan vara väldigt påfrestande, både juridiskt och känslomässigt, inte minst eftersom det ofta sker i en tid av sorg och osäkerhet.

Själva arvskiftet är ett civilrättsligt avtal mellan alla delägare i dödsboet, som man är skyldig att upprätta. Det är därför viktigt att det upprättas enligt gällande lagar och regler, samtidigt som man tar hänsyn till den avlidnes vilja.

Vi på Juristbyrån Lundquist AB kan hjälpa er med arvskiftet, i allt från frågor till upprättandet av arvskiftet med hänsyn till både era och den avlidnes önskemål.

Du kanske även är intresserad av

Läs mer om våra närliggande tjänster.

Våra samtliga affärsområden

Vi hjälper till att hitta den bästa lösningen för just dig.